BudgetBuddy Zutphen
 

Over Ons

BudgetBuddy Zutphen biedt inwoners van Zutphen en Warnsveld met vragen en zorgen over geld gratis ondersteuning. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van Buddy's, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen. Onze Buddy's zijn getrainde en gecertificeerde vrijwilligers. 

De stichting BudgetBuddy Zutphen is de opvolger van de voormalige Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen.

Onze Buddy's zijn getrainde en gecertificeerd vrijwilligers. De stichting is in 2013 door de samenwerkende kerken in Zutphen en Warnsveld opgezet  en helpt ongeacht geloof of afkomst. BudgetBuddyZutphen is er voor iedereen ongeacht geloof, geaardheid of afkomst. 

Doel
BudgetBuddy Zutphen heeft als doel om iedereen met allerlei vragen van financiële aard (van een vraag over budgetteren tot en met vragen over achterstanden en mogelijk problematisch schulden, bij te staan en te ondersteunen. Wij ondersteunen en bieden waar nodig hulp door om samen met jou wegen te zoeken om betalingsachterstanden en of  schulden aan te pakken en te zorgen dat je (weer) in staat bent om jouw geld goed te beheren!

Kernwaarden
BudgetBuddy Zutphen werkt op basis van de volgende kernwaarden:
1.    Wij handelen vanuit naastenliefde
2.    Wij geven geen hulp, maar werken samen
3.    Bij ons gaat het om present zijn
4.    Een maatje luistert, is echt en verbonden
5.    Een maatje is geen adviseur, maar een coach
6.    Een maatje is doelgericht
7.    Een maatje is deskundig en professioneel

Onze Buddy's

Een Buddy helpt iemand meer inzicht in - of controle over zijn geldzaken te krijgen. Wij hebben tussen de 30 en 40 getrainde en gecertificeerde Buddy's die klaarstaan om anderen te helpen. Een Buddy beschikt over voldoende empathie om jou op professionele wijze te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te sturen. 

Meer informatie over BudgetBuddy Zutphen  is te vinden in het beleidsplan

Bestuur

Het bestuur van BudgetBuddy Zutphen bestaat uit:

·      Voorzitter – Gerda Geurtsen

·      Secretaris – Emma Gossink

·      Penningmeester – Abel van Dijken

Coördinator

Gidie Ritzerveld

E-mail: gidie.budgetbuddyzutphen@gmail.com

Telefoon: 06-83039005

Algemene gegevens

Rekeningnummer: NL06 RABO 0386.1426.88

Kamer van Koophandel: 57255385 

RSIN/fiscaalnummer: 8525.03.568

Per 14 februari 2013 is BudgetBuddy Zutphen door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij de ANBI-status hebben en dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Erkend leerbedrijf

BudgetBuddy Zutphen is een erkend leerbedrijf. 

Binnen de organisatie worden mbo-studenten opgeleid.

BudgetBuddy Zutphen heeft ook stagemogelijkheden voor hbo-studenten.